Afroditi Papadopoulou receives the Fermilab URA Fellowship!